facebook

คุณภัคพล งามลักษณ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2015

Published on Nov 23, 2018 00:00
  • คุณภัคพล งามลักษณ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2015
  • คุณภัคพล งามลักษณ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2015
  • คุณภัคพล งามลักษณ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2015

คุณภัคพล งามลักษณ์ ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2015 "มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี" โดยมีดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งงานนี้จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านการลงทุน การผลิต และการบริโภคภายในประเทศ พร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ในการนี้ ซีพีเอฟ ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานนี้ด้วย โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่ วันนี้ -27 กันยายน 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี