facebook

นายภัคพล งามลักษณ์ เป็นตัวแทนบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสมทบทุนสร้างบ้านทดแทนให้พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานี ในงานวันรวมน้ำใจ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยเมืองคนดี

Published on Apr 29, 2019

    นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง รับมอบเงินบริจาคจำนวน 4,800,000.- บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) จากตัวแทนบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย นายภัคพล งามลักษณ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างบ้านทดแทนให้กับราษฎรชาวสุราษฎร์ธานีที่ประสบอุทกภัยจำนวน 20 หลังคาเรือนในงาน วันรวมน้ำใจ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยเมืองคนดี เมื่อเร็วๆ นี้ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวเป็นยอดเงินบริจาคร่วมกันจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)